Oferta

Oferta Kancelarii skierowana jest zarówno do osób indywidualnych jak i podmiotów gospodarczych. Do kręgu spraw będacych przedmiotem oferowanej pomocy prawnej należą w szczególności sprawy z zakresu:

  • prawa karnego (tj. o przestępstwa , a także z zakresu prawa wykroczeń oraz prawa karnego wykonawczego),
  • postępowania w sprawach nieletnich,
  • prawa cywilnego (w tym dotyczące ochrony własności, posiadania, zniesienia współwłasności, zasiedzenia, ustanowienia służebności (min. drogi koniecznej), dotyczące umów oraz odpowiedzialności z tytułu czynów niedozwolonych i związanych z nimi roszczeń odszkodowawczych),
  • prawa spadkowego (w tym dotyczące stwierdzenia nabycia spadku, roszczeń o zachowek oraz działu spadku),
  • prawa rodzinnego (o rozwód, separację, alimenty oraz dotyczących podziału majątku wspólnego małżonków, ustalenia i zaprzeczenia ojcostwa, władzy rodzicielskiej i o przysposobienie).

W ramach świadczonej pomocy prawnej oprócz udziału w postępowaniach sadowych jako obrońca lub pełnomocnik strony udzielane są również porady prawne w indywidualnych sprawach, w tym także pomoc w sporządzaniu pism do organów administracyjnych, sądowych jak też osób prywatnych i podmiotów gospodarczych.